LIBROS

 Font, V., Giménez, J., Larios, V. Zorrilla, J. F. (2012),  Competencias del profesor de matemáticas de secundaria y bachillerato. Publicaciones de la Universitat de Barcelona: Barcelona, España.

Burgués, C.; Castelló, M. J.; Codina, R.; Enfedaque, J.;  Font, V.; Giménez. J.; López, P.; Montanuy, M.; Rosich, N. y Servat, J. (2004). Matemàtiques i la seva didàctica. Barcelona:  publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona  (pp. 166)            

Godino, J.;  Font, V. (2003) Razonamiento algebraico para maestros. Universidad de Granada: Granada

 

Godino, J.; Batanero, C.; Font, V. (2003) Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas para maestros. Universidad de Granada: Granada

 

Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2003). Matemàtiques  2n ESO. Castellnou: Barcelona

 

Barceló, R.; Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2002). Matemàtiques 1 (pp. 381). Castellnou: Barcelona

 

Barceló, R.; Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2002). Matemàtiques Aplicades a les CCSS 1 (pp. 335). Castellnou: Barcelona

 

Barceló, R.; Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2002). Matemáticas 1 (pp. 440). Almadraba: Barcelona

 

Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2002). Matemàtiques  3r ESO (pp. 279). Castellnou: Barcelona

 

Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2002). Matemàtiques  3r ESO. Guia didàctica (pp. 172). Castellnou: Barcelona

 

Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2002). Matemàtiques  1r ESO (pp. 302). Castellnou: Barcelona.

 

Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (2002). Matemàtiques  1r ESO. Guia didàctica (pp. 152). Castellnou: Barcelona.

 

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1999). Matemàtiques 2. Batxillerat modalitats Ciències i Tecnologia. Guia didàctica (pp. 222). Castellnou: Barcelona

 

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1999). Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 2. Guia didàctica (pp. 188). Castellnou: Barcelona

 

Font, V. (1998). Curs d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys (Equacions; Nocions d’estadística i gràfics). CD-Rom editat per la UB

 

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1998). Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 1. Guia didáctica (pp. 250). Castellnou: Barcelona

 

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1998).Matemàtiques 1. Batxillerat modalitats Ciències i Tecnologia (pp. 314). Castellnou: Barcelona

 

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1997). Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 2 (pp. 284). Castellnou: Barcelona

 

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1997).Matemàtiques 2. Batxillerat modalitats Ciències i Tecnologia (pp. 327). Castellnou: Barcelona

 

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1997). Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 1 (pp. 318). Castellnou: Barcelona

 

Bujosa, J.M.; Cañadilla, J.Ll.; Fargas, M.; Font, V. (1997).Matemàtiques 1. Batxillerat modalitats Ciències i Tecnologia (pp. 374). Castellnou: Barcelona

 

Fargas, M.; Font, V. (1996). Medida y Magnitudes. Guía didáctica. (pp. 47) Almadraba: Barcelona.

 

Fargas, M.; Font, V. (1996). Medida y Magnitudes. (pp.119) Almadraba: Barcelona

 

Fargas, M.; Font, V. (1996). Trigonometría. Guía didáctica

(pp. 46) Almadraba: Barcelona

 

Fargas, M.; Font, V. (1996). Trigonometría. (pp. 92) Almadraba: Barcelona

 

Cañadilla, J. LL..; Font, V. (1996) Polinomios. (pp. 112) . Almadraba: Barcelona